Tools elektronische monitoring

De elektronische monitoring van luchtwassers produceert grote hoeveelheden gegevens. Er zijn tools die deze gegevens snel overzichtelijk presenteren. Toezichthouders kunnen deze tools gebruiken om te beoordelen of de luchtwasser goed werkt.

Luchtwassercheck.nl

De Luchtwassercheck laadt meerdere gegevensbestanden van één luchtwasser tegelijk. De toezichthouder voert het BWL nummer van de luchtwasser en het aantal dieren en de categorie dieren in met dropdown menu's. Luchtwassercheck.nl geeft waarden die afwijken van de verwachting weer in rood en presenteert gegevens overzichtelijk in grafieken.

De Luchtwassercheck.nl is ontwikkeld door Provincie Overijssel, Omgevingsdienst Twente en Omgevingsdienst IJsselland. Deze tool is gratis beschikbaar voor omgevingsdiensten, gemeenten en provincies in Nederland. Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan het gebruik. Meer informatie kunt u opvragen bij Jaap van Liebergen van de Provincie Overijssel (JBHM.v.Liebergen@overijssel.nl).

Luchtwasserplatform

Het is Luchtwasserplatform is een online platform. Het presenteert de werking van de luchtwasser in grafieken. Daarin is zichtbaar of de waarden binnen de vereiste bandbreedtes vallen.

Het Luchtwasserplatform wordt ontwikkeld door de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Omdat het nog in ontwikkeling is, is het nog niet beschikbaar voor andere overheden en omgevingsdiensten. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is op zoek naar partners om het online platform verder mee te ontwikkelen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mat Verkoelen (info@odzob.nl)