Oorzaken afwijkende waarden

Wanneer een geregistreerde waarde niet binnen de bandbreedte ligt, moet de veehouder direct maatregelen nemen. Veel voorkomende problemen, mogelijke oorzaken en acties zijn hier benoemd. Deze kunnen worden gebruikt voor de gedragsvoorschriften.

In onderstaande tabel staan mogelijke oorzaken van afwijkende waarden. Er staat ook bij wat voor actie nodig kan zijn om het probleem op te lossen. Het overzicht geeft geen volledig beeld van alle problemen, oorzaken en acties.

Oorzaken en acties bij afwijkende waarden

Probleem

Mogelijke oorzaak

Actie

Waswaterdebiet, te laag

Te weinig waswater beschikbaar

Aanvullen waswater in de wateropvangbak en het onderhouden van het waswateraanvoersysteem

Waswaterpomp defect

Pomp vervangen

Leiding en/of sproeiers verstopt

Leiding en/of sproeiers schoonmaken / onderhoud uitvoeren

Zuurgraad te hoog bij chemisch luchtwassysteem

Het waswater wordt niet aangezuurd doordat geen zwavelzuur beschikbaar is

Aanvullen werkvoorraad zwavelzuur

Het waswater wordt niet aangezuurd door defect in het zuurdoseersysteem, mogelijk geeft pH-elektrode een afwijkende waarde

Onderhoud laten uitvoeren aan het zuurdoseersysteem / kalibratie pH-elektrode

Zuurgraad te hoog bij biologisch luchtwassysteem

Te weinig biologische activiteit waardoor het ammoniak niet wordt omgezet (mogelijk wordt de biologische activiteit geremd door teveel opgeloste zouten in het waswater)

  • Spuien waswater en vervangen door 'vers’ waswater.
  • Controleren, en als nodig, onderhouden van de spuiregeling.
  • Controleren, en als nodig, onderhouden van de doseerinstallatie voor pH-neutralisatie (als aanwezig; eventueel zuurdoseerinstallatie installeren)

Zuurgraad te laag bij biologisch luchtwassysteem

Onvoldoende afvoer afbraakproducten

  • Spuien waswater en vervangen door ‘vers’ waswater.
  • Controleren, en als nodig, onderhouden van de doseerinstallatie voor pH-neutralisatie (als aanwezig; eventueel loogdoseerinstallatie installeren)

Geleidbaarheid waswater te hoog

Niet op tijd waswater gespuid door defect in spuiregeling

  • Spuien waswater en vervangen door ‘vers’ waswater.
  • Onderhoud laten uitvoeren aan de spuiregeling

Spuiwaterdebiet te laag

Het spuien vindt te laat plaats, mogelijk geeft EC-elektrode een afwijkende waarde

Onderhoud laten uitvoeren aan de spuiwaterregeling / controle EC-elektrode

Spuiwaterdebiet te hoog bij biologisch luchtwassysteem

Het spuien vindt te vroeg plaats, mogelijk geeft EC-elektrode een afwijkende waarde

Onderhoud laten uitvoeren aan de spuiwaterregeling / controle EC-elektrode

Drukval lager dan normaal

Filtermateriaal is afwezig of bevat openingen (kortsluiting)

Herstellen filtermateriaal (bijvoorbeeld aanvullen filtermateriaal biofilter)

Niet alle lucht gaat niet door de luchtwasser naar buiten

Luchtwasser controleren op ongewenste openingen en deze dichtmaken.

Drukval hoger dan normaal

Verstopping filtermateriaal

Reiniging filterpakket / -wand

Elektriciteitsverbruik waswaterpomp te laag

De waswaterpomp staat stil of draait te weinig

Onderhouden laten uitvoeren aan (het aanstuursysteem van) de waswaterpomp

Elektriciteitsverbruik waswaterpomp te hoog

Deels verstopte leidingen, waardoor het rondpompen van waswater meer energie kost

Onderhoud laten uitvoeren aan de waswaterpomp / het waswaterverdeelsysteem