Kentallen spuiwaterdebiet

Als er geen waarde voor het spuiwaterdebiet in de systeembeschrijving staat, zijn hiervoor kengetallen. Hier staan de kengetallen voor het spuiwaterdebiet bij biologische en chemische luchtwassystemen.

De kengetallen zijn richtwaarden voor het spuiwaterdebiet voor een luchtwasser bij een traditionele stal (overige huisvesting). Bij toepassen van een luchtwasser in een emissiearme stal, kan de waarde anders zijn.

Wanneer er een kengetal staat bij een luchtwassysteem, dan betekent dit niet dat dit systeem bij die diercategorie mag worden toegepast. Of dat mag staat in de Regeling ammoniak en veehouderij.