Zuurgraad waswater

De waarde van de zuurgraad is belangrijk voor een goede werking van zowel het biologisch als het chemisch luchtwassysteem. Bij een hoge zuurgraad (lage pH) is het waswater zuur en bij een lage zuurgraad (hoge pH) is het waswater basisch. De zuurgraad van het waswater mag niet te hoog, maar na verversing van het waswater ook niet te laag zijn.

Zuurgraad waswater

De zuurgraad moet voldoen aan de eisen die gelden voor het luchtwassysteem. Het is niet toegestaan om hiervan af te wijken. De zuurgraad moet continu worden gemeten en ieder uur moet de waarde van deze parameter worden geregistreerd. De actuele zuurgraad van het waswater is af te lezen van de display van de installatie.

Wanneer voor de verschillende wassystemen in een gecombineerd luchtwassysteem verschillende eisen voor de zuurgraad zijn (zie systeembeschrijving), moet de zuurgraad van de verschillende wassystemen apart worden gemeten en geregistreerd.

Bij een centrale recirculatietank voor meerdere luchtwassers kan de zuurgraad van het waswater op een centrale plaats worden gemeten. Dit moet dan in de leiding waarmee het waswater vanuit deze recirculatietank naar de luchtwassers wordt gepompt. Wanneer met één meting is geborgd dat het waswater bij alle luchtwassers voldoende zuur is, is het niet nodig om voor elke luchtwasser de zuurgraad te meten.

Biologische luchtwasser

Voor een biologische luchtwasser geldt een bandbreedte voor de zuurgraad. De pH van het waswater mag niet lager dan 6,5 en niet dan 7,5 zijn. De luchtwasser werkt niet goed als de pH buiten deze bandbreedte is. De zuurgraad is niet afhankelijk van het type luchtwasser. Dit heeft te maken met het microbiologisch proces, het nitrificatieproces. Het pH-optimum voor nitrificerende bacteriën ligt tussen de pH 6,5 en 7,5.

Bij een te hoge of te lage pH kunnen de bacteriën, die de ammoniak omzetten in nitriet en nitraat, niet goed hun werk doen. Bij het omzetten van ammoniak wordt het waswater zuurder (door de vorming van HNO3 en HNO2). Wanneer deze afbraakproducten niet voldoende worden afgevoerd, stijgt de zuurgraad (daalt de pH). Daardoor kan de biologische activiteit worden geremd . Een te hoge zuurgraad (lage pH) kan resulteren in ongewenste bijproducten zoals lachgas (N2O) en/of stikstofmonoxide (NO). Een lage zuurgraad (hoge pH) wijst erop dat er geen biologische activiteit meer is en dat de zuurgraad daalt (pH stijgt) door het invangen van ammoniak (ammoniak is een base).

Als de biologische activiteit wordt geremd, kan dit tot gevolg hebben dat onvoldoende ammoniak wordt verwijderd.

Biofilter

De pH van het percolaat van een biofilter mag niet lager zijn dan 5,0.

Chemische luchtwasser

De zuurgraad is bij chemische luchtwassers afhankelijk van het type luchtwasser. De zuurgraad staat in de systeembeschrijving. Bij een chemische luchtwasser moet het waswater voldoende ‘zuur’ zijn om voldoende ammoniak om te kunnen zetten in ammoniumsulfaat. Het ammoniumsulfaat is opgelost in het waswater. Het gebonden ammoniak verdwijnt niet meer met de ventilatielucht uit het dierenverblijf. Wanneer het waswater een te lage zuurgraad (te hoge pH) heeft kan de ammoniakverwijdering sterk dalen.

Neutraliseren zuurgraad
De zuurgraad van het waswater in een biologische luchtwasser kan worden aangepast door het toevoegen van zuur of base (neutraliseren). Bij een chemische luchtwasser is neutraliseren vlak voor het spuien niet toegestaan.