E-learning 'Luchtwassers'

Met de e-learning 'Luchtwassers' kunnen toezichthouders in een uur basiskennis opdoen over de werking van verschillende typen luchtwassers en de belangrijkste regels waarop bij het toezicht wordt gecontroleerd. De e-learning is ook toegankelijk voor veehouders.

Partners

De e-learning is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in samenwerking met:

  • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
  • Omgevingsdienst IJsselland
  • Klankbordgroep Luchtwasserfabrikanten

Toezichthouders en veehouders

Toezichthouders van decentrale overheden en veehouders kunnen de e-learning 'Luchtwassers' volgen via het Partnerportaal van het ministerie van IenW. Deelname kan als volgt:

  1. Ga naar partnerportaalienw.nl
  2. Maak een account aan onder ‘Registreren’. Let op: u ontvangt 2 e-mails na registratie, waaronder een mail met een bevestigingslink. Die heeft u nodig om uw account te activeren. Krijgt u deze mail niet? Kijk dan in de map met ongewenste mail (spam-folder).
  3. Log, nadat uw account is aangemaakt, in op partnerportaalienw.nl
  4. Ga voor de e-learning naar de e-learningpagina. Klik daar op de button ‘inschrijven’ om de e-learning te volgen.
  5. Een dag na het doorlopen van de e-learning ontvangt u een bewijs van deelname in uw portfolio (die kunt u downloaden en uitprinten).

Het partnerportaalaccount blijft 1 jaar actief.

Ministerie van IenW en aanverwanten

Medewerkers van het ministerie van IenW en de onder dat ministerie vallende diensten en instellingen. kunnen gebruikmaken van het leerportaal van het ministerie.