Behandeling spuiwater

Bij luchtwassers ontstaat afvalwater, ook wel spuiwater genoemd. Vooral bij biologische systemen gaat het om relatief grote hoeveelheden spuiwater. De hoeveelheid spuiwater kan worden verminderd door het buiten de luchtwasser verder te behandelen.

Denitrificatiebassin

In een denitrificatiebassin wordt aan het spuiwater een koolstofbron (meestal melasse) toegevoegd. Het nitraat en nitriet in het spuiwater worden in een zuurstofloze omgeving door bacteriën omgezet in stikstofgas (N2). De benodigde stoffen (zoals suikers) voor de groei van de bacteriën komen uit de koolstofbron.

Omgekeerde osmose

In een installatie voor Omgekeerde osmose wordt het spuiwater onder hoge druk door een speciaal filter (een membraan) gedrukt. Het stikstofhoudende spuiwater wordt hierbij gescheiden in ‘schoon’ water en een concentraat met de stikstofverbindingen.

Nieuwe techniek?

Van een potentiële nieuwe techniek moet de toepasbaarheid en het effect op het milieu eerst worden beoordeeld. Voorwaarden zijn:

  1. Het behandelproces mag de werking van de luchtwasser niet verstoren, het verwijderingsrendement van de luchtwasser mag niet worden verlaagd.
  2. Bij het behandelen van het spuiwater mogen geen schadelijke neven- of eindproducten ontstaan, ongewenste neveneffecten voor het milieu mogen niet optreden.

De Technische adviespool Rav bij RVO (rav@rvo.nl) beoordeelt nieuwe behandeltechnieken.