Drukkamer

De lucht uit de stal moet zonder veel obstakels bij het filterpakket komen. De lucht moet tot rust komen in de ruimte voor de luchtwasser zodat deze zo laminair mogelijk door de luchtwasser gaat. Deze ruimte is de drukkamer.

Drukkamer

Tussen de ventilatoren in de stal en de luchtwasser zit de drukkamer. In deze ruimte wordt de stallucht optimaal verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van het filterpakket. In de drukkamer moet de lucht voldoende tijd krijgen om zich te verdelen over het filterpakket bij maximale ventilatie.

Wanneer een luchtwasser bestaat uit meerdere reinigingsstappen gaat het om de ruimte voor de eerste reinigingsstap. Wanneer deze eerste reinigingsstap in de luchtwasser geen filterpakket heeft, moet de stallucht optimaal worden verdeeld over het aanstroomoppervlak van deze reinigingsstap. Ook als er geen ventilatoren tussen de stal en de luchtwasser aanwezig zijn, wordt de ruimte voor de luchtwasser drukkamer genoemd.

Onderdrukkamer

De onderdrukkamer is de ruimte tussen filterpakket en ventilatoren als de ventilatoren achter het filterpakket zitten. De lucht gaat eerst door het filterpakket en komt daarna bij de ventilatoren. De ventilatoren trekken de lucht door het filterpakket.

Ventilatoren voor het luchtwassysteem (dwarsstroom)

De afstand tussen de ventilatoren en de luchtwasser mag niet te kort zijn. Hoe groot deze afstand moet zijn is mede afhankelijk van het verschil in afmetingen (oppervlak) van de wand met de ventilatoren tussen het centraal afzuigkanaal en het filterpakket. Ook de plaatsing van de luchtwasser ten opzichte van het centraal afzuigkanaal is van belang.

Minimale afstand van 3 meter

De minimale afstand tussen de ventilatorwand (ventilatoren voor de luchtwasser) en de luchtwasser is 3 meter. Dit staat in het Activiteitenbesluit. Uitgangspunt hierbij is dat er geen verschil in afmetingen tussen de ventilatorwand en het aanstroomoppervlak van het filterpakket is. Dus als de afmetingen van het doorstroomoppervlak van de drukkamer direct achter de ventilatoren minimaal gelijk is aan de afmetingen van het aanstroomoppervlak van het filterpakket. Zie de afbeelding hieronder.

drukkamer bij dwarsstroom

Langere afstand bij verschillende afmetingen

Er kan een verschil in afmetingen zijn tussen het doorstroomoppervlak van de drukkamer en het aanstroomoppervlak van het filterpakket. Zie de afbeelding hieronder. Er is dan een langere afstand nodig. Dit is nodig te zorgen voor een geleidelijke aanpassing van de vorm van de luchtdoorstroomruimte om extra weerstrand zoveel mogelijk te voorkomen.

drukkamer bij dwarsstroom niet gelijk

Ook wanneer de luchtstroom een hoogteverschil moet overbruggen of een extra bocht moet maken, is een grotere afstand nodig. Wanneer de luchtwasser ook nog op een andere hoogte staat, is ook nog extra ruimte nodig om de lucht goed verdeeld bij de filterwand te krijgen.

Langere afstand bij plaatsing aan zijkant of zonder centraal afzuigkanaal

Wordt de luchtwasser aan de zijkant van een centraal afzuigkanaal geplaatst? Dan is het belangrijk dat de afstand tussen de ventilatorwand en de luchtwasser voldoende groot is om een goede verdeling te krijgen over de filterwand en de ventilatielucht tot rust te laten komen. Een langere afstand dan 3 meter kan nodig zijn. Dit geldt ook als de luchtwasser rechtstreeks aan de stal is gekoppeld, zonder centraal afzuigkanaal.

Turbulentie

In de luchtstroom tussen centraal afzuigkanaal en het filterpakket kan turbulentie ontstaan. Dit kan door hoogteverschillen, scherpe hoeken of wanneer de lucht onder een hoek tegen het filterpakket stroomt. Ook bij een te korte afstand kan turbulentie ontstaan omdat de lucht niet tot rust komt. Turbulentie vergroot de weerstand in het ventilatiesysteem. Een hogere weerstand geeft een hoger energieverbruik.

Kortere afstand bij voldoende tegendruk

Het doel van een lengte van de drukkamer van minimaal 3 meter is voor een optimale verdeling van de lucht over het gehele aanstroomoppervlak van het filterpakket. Dit doel kan ook op een andere manier worden gegarandeerd. Wanneer namelijk sprake is van voldoende tegendruk over het filterpakket, zal de lucht zich in de drukkamer verdelen over het aanstroomoppervlak om drukverschillen in de drukkamer teniet te doen. Dit werkt ook bij een lengte van de drukkamer van minder dan 3 meter.

Van deze afstand van minimaal 3 meter mag worden afgeweken wanneer de drukval gemiddeld over het jaar minimaal 30 Pascal is. Hiervoor is dan maatwerk nodig. Dit kan worden onderbouwd met de gegevens van het elektronisch registratiesysteem.

Kortere afstand bij centraal afzuigkanaal als drukkamer

Het komt in de praktijk ook voor dat het centraal afzuigkanaal feitelijk een groot overdrukkanaal is. De lucht uit elke afdeling van het dierenverblijf wordt door een ventilator aangezogen en direct in het kanaal geblazen. Dit kanaal heeft een grote inhoud en het gehele kanaal is de drukkamer.

Het verschil met de situatie met een ventilatorwand en drukkamer is dat de ventilatoren niet bij elkaar zijn geplaatst. De ventilatoren liggen verspreid en blazen op veel verschillende plaatsen de lucht in het kanaal met een grote inhoud. Hierdoor krijgt de lucht alle tijd om zich optimaal te verdelen over het gehele aanstroomoppervlak van het filterpakket. In deze situatie zullen ook enkele ventilatoren dicht bij het filterpakket zitten.

Wanneer de afstand minder is dan 3 meter heeft dit geen negatieve invloed. Ook dan blijft sprake van een optimale verdeling van de lucht over het gehele aanstroomoppervlak van het filterpakket. Een afstand van minimaal 3 meter is niet nodig. Hiervoor is dan maatwerk nodig.

Ventilatoren voor het luchtwassysteem (tegenstroom)

Langere afstand bij bochten

Bij een luchtwasser van het type tegenstroom kan extra ruimte nodig zijn omdat de luchtstroom een extra bocht moet maken om bij het aanstroomoppervlak van het filterpakket te komen.

drukkamer bij tegenstroom

Ventilatoren achter het luchtwassysteem

Ook als de ventilatoren achter de luchtwasser staan is het  belangrijk dat de ruimte tussen het laatste onderdeel van de luchtwasser en de ventilatoren (onderdrukkamer) voldoende groot is. Bij de toepassing van ventilatoren achter de luchtwasser is de uitstroomopening kleiner dan bij een vrije uitstroom. In dat geval moet de lucht de tijd krijgen om samen te komen in het kleinere oppervlak. Bedoeling is dat het filterpakket volledig wordt benut en de lucht pas daarna samenstroomt. Daarom is er een eis voor een minimum afstand tussen het filterpakket en de ventilatoren. Die moet in ieder geval 1 meter zijn.

Wanneer tussen de ventilatorwand en het filterpakket in de luchtwasser een druppelvanger aanwezig is, gaat het om de afstand vanaf de druppelvanger.

Als de ventilatoren niet evenredig zijn verdeeld over de lengte van het filterpakket, moet de afstand groter zijn. Anders wordt het filterpakket niet volledig benut. Dit is nodig als de ventilatoren bij elkaar zijn geplaatst in het midden of aan een uiteinde van het filterpakket. Bij een grotere afstand krijgt de lucht meer ruimte om geleidelijk samen te stromen naar de ventilatoren.