Controle luchtafvoerkanaal, drukkamer

Het is het beste om de controle van het luchtafvoerkanaal en de drukkamer uit te voeren tijdens de bouw- en opleveringcontrole. Dus voordat de luchtwasser in gebruik is.

In de drukkamer moet de afstand worden gecontroleerd. Dit is de afstand tussen de ventilatorwand of het vlak met de doorlaatopening (naar het dierenverblijf of het centraal afzuigkanaal) en de eerste reinigingsstap in de luchtwasser. Deze afstand staat in het Activiteitenbesluit.

Bij de ventilatoren voor de luchtwasser moet deze afstand minimaal 3 meter zijn. Bij de ventilatoren achter de luchtwasser moet de lengte van de drukkamer voor de eerste reinigingsstap minimaal 1 meter zijn. Bij de drukkamer is ook de vorm belangrijk.

Moet een verschil in afmeting tussen luchtafvoerkanaal (of ventilatorwand) en de luchtwasser worden overbrugd? Dan is een grotere afstand dan 3 meter gewenst.

Onderdrukkamer

In de onderdrukkamer moet er controle zijn van de afstand. Bij de onderdrukkamer gaat het om de afstand tussen de laatste reinigingsstap of druppelvanger en de ventilatorwand. Deze afstand staat in het Activiteitenbesluit. Deze is minimaal 1 meter en is alleen van toepassing bij ventilatoren achter de luchtwasser. Wanneer de ventilatoren niet evenredig zijn verdeeld over de lengte van het filterpakket is een grotere afstand dan 1 meter gewenst.

Luchtafvoerkanaal

Bij het luchtafvoerkanaal gaat het vooral om de maatvoering. Het doorstroomoppervlak moet voldoen aan de eis van minimaal 1 cm² per m³ per uur maximale ventilatiebehoefte.