Chemische wasser

In een chemische luchtwasser wordt het waswater zuur gemaakt om ammoniak en een deel van de geurverbindingen uit de stroom uitgaande stallucht te verwijderen. Met het waswater wordt ook een deel van het fijnstof verwijderd.

Filter

Het filter in een chemisch luchtwassysteem kan zijn gemaakt van kunststof materiaal met bijvoorbeeld een honingraatstructuur.

honinggraat

Het filter kan ook bestaan uit verticaal geplaatste elementen met een doek of vezels (lamellen). Het filter wordt (regelmatig) bevochtigd met aangezuurd waswater.

Ammoniak

In een chemisch luchtwassysteem wordt water als wasvloeistof gebruikt. Aan dit water wordt een zuur toegevoegd, waardoor de pH-waarde van de wasvloeistof daalt. Een lagere pH-waarde van de wasvloeistof betekent dat meer ammoniak in de wasvloeistof kan worden opgenomen. Het zuur dat wordt toegevoegd is meestal zwavelzuur (96%). Soms wordt zwavelzuur (98%) toegevoegd. Door de toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden en ammoniumsulfaat (zout) gevormd.

Zwavelzuur 96% heeft een smeltpunt van -14,7 °C en is daardoor beter geschikt voor de toepassing in luchtwassers dan zwavelzuur 98% dat een smeltpunt van 11 °C heeft. Beneden het smeltpunt vindt kristalvorming plaats waardoor mogelijk problemen kunnen ontstaan bij het transport van het zwavelzuur naar de luchtwasser.

Het reductiepercentage voor ammoniak is 70 tot 95% voor de chemische luchtwassystemen die in de Regeling ammoniak en veehouderij staan. Bij een goed functionerende luchtwasser zal het rendement redelijke stabiel zijn.

Geur

Geurverbindingen kunnen zuur, neutraal of basisch van karakter zijn. Omdat zuur wordt toegevoegd aan het waswater in een chemische luchtwasser, worden de basische geurverbindingen goed afgevangen. De zure geurverbindingen worden nauwelijks afgevangen.

Het reductiepercentage voor geur is 30 tot 40% voor de chemische luchtwassystemen die in de Regeling ammoniak en veehouderij staan.

Fijnstof

Een deel van het stof, en ook een deel van het fijnstof, wordt afgevangen door de wasvloeistof (aangezuurd water) dat over het filter wordt gesproeid. Het afgevangen stof gaat met het spuiwater uit het systeem.

Het reductiepercentage voor fijnstof is gemiddeld 35% voor de chemische luchtwassystemen die in de Regeling ammoniak en veehouderij staan.