Meststoffenwet

De Meststoffenwet regelt het verhandelen, het gebruik en het transport van dierlijke meststoffen, waaronder dierlijke mest en digestaat. In de Meststoffenwet staat onder welke voorwaarden digestaat van covergisting mag worden gebruikt als meststof.

De Meststoffenwet heeft ook regels voor het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) en regels voor de afvoer en aanvoer van mest van veehouderijen en intermediaire ondernemingen. Daarnaast staan in de Meststoffenwet regels voor het bijhouden van een administratie van mest en gebruikte covergistingsmaterialen.