Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. Voor een covergistingsinstallatie zijn minimaal twee omgevingsvergunningen nodig, namelijk voor de onderdelen bouwen en milieu. In voorkomende gevallen is een derde vergunning nodig, bijvoorbeeld als de bouw van een vergistingsinstallatie in strijd is met het bestemmingsplan. In de omgevingsvergunning milieu zijn voorschriften opgenomen om de gevolgen van de activiteiten binnen een inrichting voor het milieu worden beperkt.