Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer regelt de bescherming van het milieu en het beperken van hinder. In de Wet milieubeheer staan regels voor verschillende onderwerpen. Vooral de regels rondom afvalstoffen (hoofdstuk 10) zijn van belang voor covergisting.