Warmtekrachtinstallatie

Het gebruik van olie voor de warmtekrachtinstallatie kan verontreiniging van de bodem veroorzaken. In de omgevingsvergunning milieu moeten voorschriften opgenomen worden voor een deugdelijke opslag van oliën. Ook zijn voorschriften noodzakelijk vanwege mogelijke lekkage van olie uit de warmtekrachtinstallatie. De opslag van olie boven een lekbak en plaatsing van een lekbak onder de warmtekrachtinstallatie zijn in principe afdoende.

Voorschrift: bodembescherming warmtekrachtinstallatie
1. De warmtekrachtinstallatie is geplaatst boven een lekbak of vloeistofkerende vloer.
2. [Eisen opslag olie aansluiten bij eisen voor opslaan van stoffen in § 4.1.1 Activiteitenregeling]

Als olie wordt opgeslagen in een tank zijn de eisen die uit het Activiteitenbesluit van toepassing. Deze staan in paragraaf 3.4.9 ‘Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank’. In de omgevingsvergunning milieu hoeven geen eisen hiervoor te worden opgenomen.