Opslaan van covergistingsmateriaal

Vast  covergistingsmateriaal

Voor de opslag van steekvaste covergistingsmaterialen kan worden aangesloten bij de eisen die gelden voor agrarische bedrijfsstoffen. Deze eisen staan in paragraaf 3.4.5 van het Activiteitenbesluit. Het vrijkomend vocht (percolaat) kan met een gesloten riolering worden afgevoerd naar een opslagvoorziening en kan worden toegevoegd aan het vergistingsproces.

Voorschrift: opslaan vast  covergistingsmateriaal
1. Vaste covergistingsmaterialen zijn opgeslagen boven een aaneengesloten vloeistofkerende voorziening, waarbij de vrijkomende vloeistoffen worden opgevangen en teruggevoerd naar de vergistingstank.
2. Een opslagvoorziening voor vrijkomende vloeistoffen is aangelegd overeenkomstig § 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van BRL 2342.

Vloeibaar  covergistingsmateriaal

Opslag van vloeibaar covergistingsmateriaal vindt plaats in een tank, silo of bassin. Dat kan ook een betonnen ondergrondse bak zijn. Als een grote hoeveelheid covergistingsmateriaal op één plek op de bodem terecht komt, is dat ongewenst. Maar het zal niet leiden tot een zodanige bodemverontreiniging dat verwijdering nodig is. Daarom is een lekdichte opslagvoorziening voldoende.

Voorschrift: opslaan vloeibaar  covergistingsmateriaal
1. Vloeibare covergistingsmaterialen zijn opgeslagen in een lekdichte opslagvoorziening.