Opwerkunit vergistingsgas

Het opwerken van vergistingsgas is een bodembedreigende activiteit als installaties met olie geïnjecteerde compressoren of pompen worden gebruikt. Voor dergelijke installaties wordt een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt door de installaties boven een lekbak of boven een vloeistofkerende vloer te plaatsen. Ook de opslag van olie en vloeibare koudemiddelen moet plaatsvinden boven een vloeistofkerende vloer of in een lekbak.

Voorschrift: bodembescherming opwerkunit vergistingsgas
1. De opwerkunit voor vergistingsgas is geplaatst boven een lekbak of vloeistofkerende vloer.
2. [Eisen opslag olie en koudemiddelen aansluiten bij eisen voor opslaan van stoffen in § 4.1.1 Activiteitenregeling]