Brandgevaar

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit stelt een aantal algemene eisen om brandveiligheid te bevorderen. Belangrijk zijn de eisen aan de plaats waar de vergistingsgasinstallatie staat opgesteld en waar de overdrukveiligheden zitten. In het Bouwbesluit staan eisen voor de aanwezigheid en keuring van blusmiddelen en eisen over veiligheidstekens. De eisen van het Bouwbesluit zijn rechtstreeks van toepassing. Deze hoeven niet in de omgevingsvergunning milieu te worden opgenomen.

Bliksembeveiliging

De noodzaak om een bliksembeveiligingsinstallatie te plaatsen moet per situatie bekeken worden. Het bevoegd gezag beslist hierover in overleg met de plaatselijke of regionale brandweer. Als een installatie boven de omliggende gebouwen uitsteekt zal een bliksembeveiliging nodig zijn. De bliksembeveiliging hoeft niet in de omgevingsvergunning milieu te worden opgenomen, omdat deze beveiliging is vereist vanuit de verzekering of vanuit de explosieveiligheid (zie ook ‘Explosiegevaar’).