Energie

Warmtekrachtinstallatie

Voor een warmtekrachtinstallatie gelden de eisen van het Activiteitenbesluit (paragraaf 3.2.1). In deze paragraaf staan eisen voor het rendement van warmtekrachtinstallaties (doelmatig gebruik van energie). De rendementseisen gelden niet voor warmtekrachtinstallaties op vergistingsgas. Dit staat in artikel 3.7, vierde lid van het Activiteitenbesluit. Wel geldt bij dergelijke installaties dat het streven is om de door de warmtekrachtinstallatie opgewekte warmte en energie op een energie-efficiënte manier aan te wenden. Dit valt onder de zorgplicht.

Opwerken vergistingsgas

Het opwerken van vergistingsgas gebruikt veel elektriciteit, zodat energie-efficiëntie daarvoor belangrijk is. Bij de keuze van compressie- en koeltechniek moet dit een aandachtspunt zijn. Vanwege het kostenaspect besteedt de leverancier hier al aandacht aan.

Zie voor meer informatie de pagina ‘Energiebesparing’.