Externe veiligheid

Voor de risico’s naar de omgeving zijn de brandbare eigenschappen van het vergistingsgas relevant. Het kiezen van een passende locatie en het houden van voldoende afstand tussen covergistingsinstallaties en omwonenden kan hinder en risico’s voor de omwonenden beperken. Klachten bij een covergistingsinstallatie gaan met name over geurhinder en zorgen van omwonenden over de veiligheid en de gezondheid.