Hygiënisatie digestaat

Digestaat of de dikke fractie na scheiding wordt gehygiëniseerd om het veterinair veilig te maken voor gebruik als meststof. Het hygiëniseren voorafgaand aan de export is verplicht. De hygiënisatie van digestaat vindt meestal plaats met heet water in afgesloten tanks. Dit proces levert nauwelijks een risico van emissies op. Bij het gebruik van warmtevijzels en stoominjectie om de dikke fractie na scheiding van digestaat te hygiëniseren kan er wel een risico van ammoniak en geuremissie zijn. Met name wanneer het verwarmde eindproduct in een open opslag wordt bewaard.

In de handreiking 'Bewerken en verwerken van mest op boerderijschaal' is meer informatie te vinden over geur en het hygiëniseren van mest.

Voorschrift: hygiëniseren digestaat of dikke fractie
1. Met het oog op het beperken van geurhinder gebeurt het hygiëniseren van [het digestaat/ de dikke fractie ontstaan na mestscheiding] in een gesloten ruimte of een gesloten systeem.
2. Het opslaan van het gehygiëniseerde eindproduct gebeurt in een gesloten opslagvoorziening.