Opslaan covergistingsmateriaal

Bij het opslaan van covergistingsmaterialen kunnen de organische materialen onder invloed van temperatuur en tijd gaan broeien en fermenteren. Dit kan reden zijn voor geuremissies die tot overlast kunnen leiden. Factoren die een rol spelen bij het ontstaan van geuremissies zijn:

  • de aard van de aangevoerde covergistingsmaterialen
  • de mate van versheid van de aangevoerde covergistingsmaterialen
  • de omvang van de opslag van het covergistingsmateriaal
  • de verblijftijd in de opslagplaats
  • de mate van afscherming naar de buitenlucht

Aanvraag

Uit de aanvraag omgevingsvergunning moet blijken welke covergistingsmaterialen worden toegevoegd. En hoe deze stoffen worden toegevoegd aan de te vergisten mest (zie paragraaf 'toevoegen van covergistingsmateriaal'). Ook moet worden onderbouwd of er geuremissie zal zijn en welke maatregelen zijn getroffen.

Maatwerkvoorschriften

Het is mogelijk om maatvoorschriften te stellen om eventuele geuremissie te voorkomen. Dit staat in artikel 2.7a lid 4 van het Activiteitenbesluit. Deze maatwerkvoorschriften kunnen geuremissiewaarden, normen voor de geurbelasting, technische voorzieningen of gedragsregels omvatten. De procedure voor de maatwerkvoorschriften kan tegelijk met de procedure voor de omgevingsvergunning milieu plaatsvinden.