Vergistingsproces

Gesloten systeem

De procesonderdelen waarin vergistingsgas aanwezig is, zijn gesloten uitgevoerd. Omdat de installatie gesloten is, zal er bij een normale bedrijfsvoering geen geuremissie plaatsvinden.

Verdringingslucht

Het dak van een vergister kan bestaan uit twee lagen, waarvan de tussenruimte op overdruk wordt gehouden. De verdringingslucht die hierbij vrij komt kan geur bevatten en wordt afgevoerd via een waterslot. Deze emissie kan eventueel gereinigd worden om geuremissie te voorkomen.

Bij onderhoud wordt gecontroleerd of de aanwezige watersloten bijgevuld moeten worden. Daarnaast is het advies om regelmatig te meten of er methaan vrijkomt bij het waterslot. Als dat het geval is, moet worden nagegaan of methaan zich kan ophopen (bijvoorbeeld in een laaggelegen kelder). Er is dan een verhoogd risico op een explosie.

Afblazen vergistingsgas

Het afblazen van vergistingsgas is verboden. Alleen bij incidenten mag de installatie afblazen. Door het aanwezige waterstofsulfide in het vergistingsgas geeft het afblazen van ongezuiverd vergistingsgas via de afblaasvoorziening van de overdrukbeveiliging geuremissie. Als een fakkelinstallatie aanwezig is, wordt het vergistingsgas verbrand en vindt geen geuremissie plaats.

Voorschrift: geur vergister
1. De verdringingslucht in de vergistingstank wordt via een waterslot afgevoerd. Regelmatig moet worden gecontroleerd dat het waterslot is gevuld.
2. Het afblazen van vergistingsgas bij een incident is alleen via de overdrukbeveiliging toegestaan, of
2. Het afblazen van vergistingsgas bij een incident is alleen via een fakkel toegestaan.