IPPC-installatie

Een IPPC-installatie is een installatie waarin één of meer van de activiteiten plaatsvinden uit bijlage I van de Europese Richtlijn industriële emissies (RIE). Covergisten van mest valt onder het nuttig toepassen van afvalstoffen.

Nuttig toepassen afvalstoffen - categorie 5.3b

Het vergisten van covergistingsmaterialen valt onder het nuttig toepassen van afvalstoffen zoals bedoeld in categorie 5.3b van bijlage I van de RIE.

Capaciteit per dag

Bij anaerobe vergisting is sprake van een IPPC-installatie bij een capaciteit van meer dan 100 ton per dag. Voor toetsing aan deze drempel tellen zowel de mest als de covergistingsmaterialen mee. Alleen het te vergisten materiaal dat speciaal voor dat doel geproduceerd is telt niet mee. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde ‘energiemaïs’. Ook hulpstoffen, die het vergistingsproces ondersteunen zoals antischuimmiddelen tellen niet mee voor toetsing aan de drempel van 100 ton per dag.

Het is misschien verrassend dat de mest meetelt met de afvalstoffen. Dit is omdat de Europese Richtlijn industriële emissies (RIE) verwijst naar de definitie van het begrip afvalstof in artikel 3 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De RIE verwijst niet naar artikel 2 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. In artikel 2 staan de ‘Uitsluitingen van het toepassingsgebied’;  de uitwerpselen van dieren staan genoemd bij deze uitsluitingen.

Verwerken dierlijk afval - categorie 6.5

De destructie of verwerking van kadavers of dierlijk afval met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag is genoemd in categorie 6.5 van bijlage I. Onder het begrip ‘dierlijk afval’ valt onder meer dierlijk afval dat vrijkomt bij de verwerking van (kadavers van) dieren. Dierlijke mest wordt niet beschouwd als 'dierlijk afval'. Het verwerken van dierlijke mest (bijvoorbeeld door vergisten) valt daarom niet onder de categorie ‘de verwerking van kadavers of dierlijk afval'. Zie ook de uitspraak van de Raad van State: ECLI:NL:RVS:2018:3607.

Houden van dieren - categorie 6.6

De covergistingsinstallatie kan ook onderdeel zijn van de IPPC-installatie. Dit vanwege de activiteit het houden van dieren. Een IPPC-installatie omvat namelijk ook daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten, die technisch in verband staan met de activiteit in bijlage 1 van de RIE. Een veehouderij is een IPPC-installatie bij meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg en meer dan 750 plaatsen voor zeugen (zie-categorie 6.6 van bijlage 1 van de RIE).