Milieuaspecten covergisten

Voor een covergistingsinstallatie is altijd een omgevingsvergunning milieu nodig. In de aanvraag moeten voldoende gegevens staan om een beoordeling te kunnen maken. Per milieuaspect is in dit hoofdstuk vermeld wat de aandachtspunten zijn bij covergistingsinstallaties en wat het bevoegd gezag hierover in de omgevingsvergunning milieu moet regelen. Ook staan in dit hoofdstuk voorbeeldvoorschriften, die in de omgevingsvergunning milieu kunnen worden opgenomen.