Opslaan van covergistingsmateriaal

Het opslaan van droge covergistingsmaterialen zou kunnen leiden tot de emissie van stof. Het opslaan van droge covergistingsmaterialen valt onder het opslaan van inerte goederen. Hiervoor zijn de eisen van paragraaf 3.4.3 ‘Opslaan en overslaan van goederen’ van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Het is dus niet nodig om hiervoor voorschriften in de omgevingsvergunning op te nemen.