Opwerkunit vergistingsgas

Als vergistingsgas wordt opgewerkt (bijvoorbeeld door gaswassers of door drukverhoging en koeling) komt in het proces koolstofdioxide vrij. Dit is zogenaamd ‘kortcyclisch’ koolstofdioxide, dat niet bijdraagt aan het broeikaseffect. Koolstofdioxide is verstikkend en verspreidt slecht. Daarom moet koolstofdioxide bovendaks omhoog gericht worden afgevoerd. Dit om te voorkomen dat in de omgeving van de gasopwerking een gevaarlijke concentratie koolstofdioxide kan ontstaan. Hierbij is aansluiting gezocht bij de eisen die voor monovergisting in de Activiteitenregeling staan.  Zie paragraaf 3.5.8 'Kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke meststoffen’.

Voorschrift Afvoer koolstofdioxide
Koolstofdioxide die vrijkomt bij het bewerken van vergistingsgas wordt bovendaks en omhoog gericht afgevoerd.

Voor de opwerkunit moet het vergistingsgas al ontzwaveld zijn, emissies van andere componenten (ammoniak, methaan) moet bij het opwerken zo laag mogelijk worden gehouden.