Opslaan gevaarlijke stoffen

Als vergistingsgas wordt opgewerkt tot groen gas kunnen hulpstoffen worden gebruikt. Voor deze hulpstoffen kan een opslag nodig zijn die voldoet aan de voorschriften uit PGS 15.

Eisen opslag

Voorschriften voor het opslaan van gevaarlijke stoffen staan in het Activiteitenbesluit. Deze staan in paragraaf 4.1.1a ‘Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking’. De paragraaf in de Activiteitenregeling verwijst naar de regels in de PGS 15. Voor het opslaan van hulpstoffen waarvoor een opslag noodzakelijk is die voldoet aan de voorschriften uit PGS 15 kan aangesloten worden bij de voorschriften in deze paragraaf. Deze voorschriften moeten in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Tetrahydrothiofeen

Een voorbeeld van een hulpstof is de stof tetrahydrothiofeen (THT). Tetrahydrothiofeen heeft een sterke, onplezierige geur en wordt als geurstof aan groen gas toegevoegd. Dit gebeurt voorafgaand aan de levering aan het netwerk om lekkages te herkennen. Tetrahydrothiofeen is ingedeeld in ADR-klasse 3. Dit betekent dat afhankelijk van de verpakkingsgroep de voorschriften uit PGS 15 van toepassing zijn vanaf 25 of 50 kg of 1 liter. Voor een werkvoorraad geldt PGS 15 niet.