Ontwerp en gebruik

Een vergistingsinstallatie met de bijbehorende voorzieningen is een complexe installatie. De installatie moet deskundig ontworpen, gebouwd, gebruikt en aangepast worden.

Keuzes en randvoorwaarden

Bij het ontwerp van de installatie worden keuzes gemaakt die invloed hebben op de bedrijfsvoering. Geadviseerd wordt van de ontwerper te vragen deze keuzes en de randvoorwaarden vast te leggen in een rapport. Dit rapport kan geraadpleegd worden voor latere wijzigingen aan de installatie.

Aanbevelingen leverancier

Bij het ontwerp kan de leverancier van de installatie ook aanbevelingen doen voor de bedrijfsvoering. Dit kan bijvoorbeeld ongecontroleerd afblazen of affakkelen voorkomen. Dergelijke aanbevelingen kunnen als voorschriften in de omgevingsvergunning milieu worden opgenomen.