Overdrukbeveiliging

Het kan gebeuren dat de vergistingsinstallatie zijn vergistingsgas niet kwijt kan, bijvoorbeeld door een storing aan de gasopwerking. De druk in de vergistingsinstallatie loopt daardoor op, waardoor de vergistingsinstallatie kan gaan afblazen via de overdrukbeveiliging.

Afblazen en buffercapaciteit

Alleen bij incidenten mag de vergistingsinstallatie afblazen en dan alleen via de overdrukbeveiliging. Een voorzienbare gebeurtenis, zoals regulier onderhoud, is geen incident, en mag dus niet leiden tot afblazen.

Afblazen is ook niet wenselijk bij een simpele storing aan een van de onderdelen van de installatie of bij een korte uitval van het openbare net. Dat betekent dat de vergistingsinstallatie een zekere buffercapaciteit aan moet houden voor de opslag van vergistingsgas. Hiermee kan de gasproductie van enkele uren worden opgevangen. In principe is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar (en indirect van de leverancier) om in het systeem voldoende buffercapaciteit aan te houden. In de kwaliteitsverklaring voor de vergistingsinstallatie is aangegeven wat de buffercapaciteit voor de opslag van vergistingsgas van het systeem is.

Voorschrift: overdrukbeveiliging
1. Een vergistingsinstallatie is gasdicht uitgevoerd en heeft een overdrukbeveiliging.
2. De afblaasvoorziening van de overdrukbeveiliging mondt uit in de buitenlucht op een veilige plaats op een hoogte van ten minste 3 meter boven het maaiveld en 5 meter van gebouwen.

Voorschrift: buffercapaciteit opslag vergistingsgas
De overdrukbeveiliging treedt uitsluitend in werking bij incidenten. De vergistingsinstallatie heeft hiertoe voldoende buffercapaciteit of heeft een buffercapaciteit van [...] m3.

Als uit de aanvraag blijkt dat de vergistingsinstallatie te vaak zal afblazen, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende buffercapaciteit is of er geen reserve gasmotor aanwezig is, kan de vergistingsinstallatie worden voorzien van een fakkelinstallatie, zodat bij incidenten het gas wordt vernietigd. Hiermee wordt ook de geuremissie beperkt.