Stabiliseren digestaat

Het digestaat dat uit de vergister komt, moet voldoende stabiel zijn voordat het kan worden getransporteerd of gemengd.

Risico instabiel digestaat

Digestaat dat rechtstreeks uit de vergister komt is instabiel. Als een instabiel digestaat wordt getransporteerd in een vrachtwagen bestaat het risico op gasvorming (drukopbouw) en schuimvorming. Ook kan het vergistingsproces weer op gang komen als instabiel digestaat wordt gemengd met dierlijke meststoffen of covergistingsmaterialen. Dit kan leiden tot gas- en schuimvorming. Instabiel digestaat mag daarom niet worden getransporteerd of gemengd met onvergiste mest. De enige plek waar instabiel digestaat gemengd mag worden, is in de vergistingstank.

Stabiliseren

Als het vergistingsproces een langdurige na-opslag heeft met vergistingsgasopvang, zal het digestaat na circa vier weken na-opslag meestal voldoende stabiel zijn. Als het digestaat rechtstreeks uit het hoofdvergistingsproces wordt afgevoerd, is een stabilisatiestap noodzakelijk voorafgaand aan het transport of menging met mest. Manieren om in dat geval het digestaat te stabiliseren zijn bijvoorbeeld beluchten of hygiëniseren (gedurende 60 minuten bij 70 °C). In de kwaliteitsverklaring geeft de leverancier aan hoe bij ontwerp van de installatie is gezorgd voor het stabiliseren van het digestaat.

Voorschrift: verbod transport en mengen digestaat
1. Digestaat dat nog biologisch actief is, wordt niet getransporteerd en niet buiten de vergistingstank gemengd met mest.
2. Als het digestaat rechtstreeks uit het vergistingsproces wordt afgevoerd, wordt het digestaat gestabiliseerd voordat het wordt getransporteerd of vermengd met mest.
3. [eventueel vastleggen voorwaarden wijze stabilisatie]