Navergister

Digestaat kan na de vergister in een navergister worden behandeld. De navergister heeft meestal geen verwarming, maar heeft vaak nog wel een roerwerk en heeft een gasopslag. In de navergister krijgt het digestaat de tijd om te stabiliseren.

De verblijftijd in de navergister moet zolang zijn dat het digestaat stabiel genoeg is voor verdere opslag en transport. Het digestaat is stabiel als de micro-organismen niet meer actief zijn.