Na-opslag van het digestaat

Na-opslag van digestaat is in de meeste gevallen nodig. Het digestaat zal niet altijd direct als dierlijke meststof kunnen worden uitgereden (volgens het Besluit gebruik meststoffen).

Na-opslag is ook nodig als het digestaat nog verder wordt verwerkt. Zodra het digestaat stabiel is, kan het worden opgeslagen onder dezelfde voorwaarden als gewone dierlijke drijfmest. Een na-opslag kan zijn een extra silo, kelder, mestbassin of mestzak.