Toepassingen vergistingsgas

Voor vergistingsgas als brandstof bestaan verschillende toepassingen, zoals het omzetten in elektriciteit en warmte in een warmtekrachtinstallatie of het opwaarderen tot aardgaskwaliteit.

Warmtekrachtinstallatie

Voor het omzetten van vergistingsgas in elektriciteit en warmte wordt meestal een warmtekrachtinstallatie gebruikt. Deze bestaat uit een gasmotor om het vergistingsgas te verbranden en een generator voor de opwekking van elektriciteit. De gasmotor is van hetzelfde type als de gasmotor die voor aardgas wordt gebruikt, maar aangepast voor het verstoken van laagcalorisch gas.

De opgewekte elektriciteit kan worden ingezet voor eigen gebruik op het bedrijf en/of worden terug geleverd aan het openbare net. De warmte kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het opwarmen van ingaande mest en het op temperatuur houden van de vergister. De warmte kan ook worden gebruikt voor het verwarmen van de stallen (vooral zeugen en vleeskuikens) of de bedrijfswoning. Ook kan de warmte worden geleverd aan een derde, bijvoorbeeld een glastuinbouwbedrijf.

Afhankelijk van de energiesituatie op het bedrijf kan het vergistingsgas ook direct worden verbrand in een verwarmingsketel. In dat geval wordt warm water of stoom geproduceerd. Dit is alleen in bijzondere gevallen economisch interessant. Bijvoorbeeld, als de vraag naar warmte zeer groot is of daar waar een aansluiting op het aardgasnet ontbreekt.

Een alternatief voor het gebruik van vergistingsgas op de locatie van de vergister is het vergistingsgas via een aparte transportleiding naar een locatie met warmtevraag brengen. Op deze locatie staat dan de warmtekrachtinstallatie.

Opwerken naar groen gas

Voordat het vergistingsgas op het aardgasnet wordt toegelaten, moet het worden opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit (Gronings aardgas bestaat voor ongeveer 82 vol% uit methaan). In Nederland zijn duidelijke eisen geformuleerd over de samenstelling en de kwaliteit van gas, dat op het aardgasnet mag worden toegelaten. Tot aardgas opgewaardeerd vergistingsgas heet ‘groen gas’.

Leveren aan aardgasnetwerk

Vergistingsgas uit een mestvergister bestaat voornamelijk uit methaan (50-65%) en koolstofdioxide (35-50%). Het gas is verzadigd met waterdamp en bevat minder dan 1% andere stoffen. Bij het opwaarderen van vergistingsgas naar aardgaskwaliteit worden componenten zoals waterstofsulfide en ammoniak verwijderd. Het methaangehalte wordt verhoogd door het verwijderen van koolstofdioxide. Koolstofdioxide kan worden verwijderd worden door membraanfiltratie of door gaswassing. Door drukverhoging wordt het gas vervolgens geschikt gemaakt voor het leveren aan het aardgasnetwerk. Voor de veiligheid wordt er een geurstof aan het gas toegevoegd.

Gebruiken als transportbrandstof

Een alternatief voor het leveren van groen gas aan het aardgasnetwerk is het inzetten van vloeibaar groen gas als transportbrandstof Liquefied BioGas (LBG). Door een combinatie van drukverhoging en koeling wordt het opgewerkte gas vloeibaar gemaakt.

Afvoer van koolstofdioxide

Bij het opwerken van vergistingsgas komt koolstofdioxide vrij. Dit is zogenaamd ‘kort-cyclisch’ koolstofdioxide, dat niet bijdraagt aan het broeikaseffect. Koolstofdioxide is verstikkend en verspreidt slecht. Om te voorkomen dat in de omgeving een gevaarlijke concentratie koolstofdioxide kan ontstaan, moet dit boven het dak en verticaal gericht worden afgevoerd.

'Food grade' koolstofdioxide

Het koolstofdioxide dat vrijkomt kan ook worden opgewaardeerd naar ‘foodgrade’ koolstofdioxide. Deze vorm van kooldioxide kan bijvoorbeeld in de frisdrankindustrie worden gebruikt. Meer informatie over het opwerken van vergistingsgas tot groen gas en ‘foodgrade’ koolstofdioxide vindt u op de website van RVO.nl.