Toepassingen digestaat

Het digestaat kan, als het voldoet aan de randvoorwaarden van de Meststoffenwet worden uitgereden. In de praktijk wordt digestaat vaak verder bewerkt om de nutriënten (fosfaat en stikstof) zo efficiënt mogelijk te benutten.

Hygiëniseren van het digestaat

Hygiëniseren is het verhitten van digestaat om schadelijke bacteriën onschadelijk te maken. Het digestaat kan na deze warmtebehandeling als veilige meststof geëxporteerd worden. Het hygiëniseren voorafgaand aan export is verplicht. Tijdens het hygiëniseren wordt het digestaat een uur op een temperatuur van minstens 70 graden Celsius gehouden. Een andere gelijkwaardige behandeling mag, als deze door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is erkend. Deze erkenning is op grond van de Europese verordening dierlijke bijproducten (Verordening (EG) nr. 1069/2009).

Scheiden van het digestaat - dikke en dunne fractie

Vaak wordt digestaat gescheiden in een dikke en dunne fractie. De dikke fractie kan vervolgens worden gehygiëniseerd om het veilig te maken voor gebruik als meststof. De dunne waterige fractie kan verder worden gezuiverd tot een geconcentreerde fractie en water. Of, als meststof op de eigen grond of in de nabije omgeving worden toegepast. Ook kan de dunne fractie als verdunningsmiddel worden gebruikt. Dit is om het te vergisten mengsel verpompbaar te maken als covergistingsmaterialen worden toegevoegd die vrij droog zijn.

Rapport bewerkingstechnieken voor mest en digestaat

Diverse be- en verwerkingstechnieken voor mest en digestaat zijn beschreven in het rapport ‘Inventarisatie emissies en geluidsoverlast van mestbewerkingsinstallaties en eventuele maatregelen'(WUR-rapport 703 september 2013). Naast een technische procesbeschrijving wordt in het rapport ingegaan op de potentiële bronnen van emissies van ammoniak, geur, fijnstof, broeikasgassen en geluid.