Veiligheidseisen monovergisting in NTA 9766

Er komt een nieuw voorschrift in de Activiteitenregeling: 'Installaties voor monovergisting van mest en vergistingsgasopwerking moeten voldoen aan NTA 9766'. Dit document bevat veiligheidseisen voor het ontwerp, het beheer en het onderhoud. Het gaat om zaken zoals een elektronisch monitoringssysteem, ontzwaveling van het gas en het stabiliseren van het digestaat.

De Vierde Tranche past de Activiteitenregeling hierop aan. Deze wijziging treedt naar verwachting in de tweede helft van 2015 in werking.

De NTA 9766 is in juli 2014 gepubliceerd en is vrij beschikbaar. U kunt de NTA 9766 online raadplegen na het aanmaken van een gratis account via het portaal NEN Connect.