Handreiking (co-)vergisting van mest (BBT-document)

In de bijlage bij het Mor was de Handreiking (co-)vergisting van mest van september 2010 aangewezen als informatiedocument over BBT. Deze handreiking is inmiddels geactualiseerd en per 1 juli 2019 niet meer aangewezen als beste beschikbare technieken (BBT)-document.

Medio 2018 is de Handreiking (co-)vergisting van mest geactualiseerd. Zie de webpagina's Handreiking covergisten van mest.

De geactualiseerde handreiking bevat vooral uitleg van de (afvalstoffen)wetgeving in relatie tot covergisting. Om de informatie over covergisting actueel te kunnen houden is ervoor gekozen om de informatie via de website van InfoMil te ontsluiten.  De handreiking wordt niet meer gepubliceerd als een apart document. Per 1 juli 2019 is de handreiking daarom niet meer aangegewezen als informatiedocument over BBT.

De versie van de handreiking die tot 1 juli 2019 was aangewezen als BBT-document vindt u hier:

Let op: de informatie in deze Handreiking (co-)vergisting van mest is gebaseerd op de juridische situatie van september 2010 en is daarom (deels) verouderd.