Natuur

Natuur

Op dit deel van de site vindt u informatie over het beschermen van natuur tegen schadelijke gevolgen van veehouderijen. Mest van dieren bevat stikstof, waarvan een groot deel zich als ammoniak verspreidt in de lucht. Een deel daarvan slaat snel neer, de rest waaiert uit. Dit zorgt voor vermesting en verzuring.

Wet Natuurbescherming

De Wet Natuurbescherming heeft twee doelen:

  1. ervoor zorgen dat het leefgebied van kwetsbare plant- en diersoorten niet achteruit gaat. Als een agrarisch bedrijf activiteiten wil uitvoeren die nadelige gevolgen kunnen hebben voor beschermde natuurgebieden, is in veel gevallen een aparte toestemming nodig. Dit is de toestemming handelingen met gevolgen voor natuurgebieden.
  2. het  beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten. Als een agrarisch bedrijf activiteiten wil uitvoeren die nadelige gevolgen kunnen hebben voor beschermde plant- en diersoorten, is in veel gevallen een aparte toestemming nodig. Dit is de toestemming handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geldt voor Natura 2000-gebieden. Met PAS kunnen aanvragers melden of een vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming aanvragen. Het rekenprogramma AERIUS hoort bij PAS.

Zeer kwetsbare gebieden

De Wet ammoniak en veehouderij en Activiteitenbesluit geven regels ter bescherming van zeer kwetsbare gebieden. Dit zijn gebieden met bodemtypen die gevoelig zijn voor verzuring.

Vlinder

Uw onderwerpen