PAS-maatregelen voor de landbouwsector bekend

Met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) die op 1 juli 2015 in werking treedt, is vergunningverlening Natuurbeschermingswet weer mogelijk.
Welke PAS-maatregelen de landbouwsector kan gaan toepassen, is nu ook bekend. Deze zijn te vinden in de wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) van 8 juni 2015.

Edelhert©haagsepraatjes.nlDe nieuwe bijlage 2 bevat de voer- en managementmaatregelen voor de landbouwsector.

In de nieuwe bijlage 3 vindt u het berekenen van het reductiepercentage bij het combineren van de PAS-maatregelen.

Lees hier meer over de PAS.


Uw onderwerpen