Definitieve publicatie BREF intensieve pluimvee- en varkenshouderij

Het definitieve BBT-referentiedocument (BREF) is in juli 2017 gepubliceerd op de website van European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau (EIPPCB).

Het document hoort bij de BBT-conclusies intensieve pluimvee- en varkenshouderij. Er is ook een Nederlandse vertaling van het document.

EU boekhandel

Deze definitieve versie heeft een ISBN nummer. De versie zal via de EU-boekwinkel binnenkort beschikbaar komen.


Uw onderwerpen