Informatiedocument luchtwassystemen veehouderij omgezet naar webversie

De informatie over luchtwassers uit het "Informatiedocument luchtwassystemen veehouderij" is omgezet naar een webversie.

Op de pagina luchtwassers vindt u informatie over de werking van luchtwassers en de regels die gelden. Deze informatie vervangt het "Informatiedocument luchtwassystemen veehouderij".

De technische inhoud is hetzelfde gebleven, maar de opzet is veranderd. De informatie is sneller vindbaar. Nieuwe ontwikkelingen kunnen sneller verwerkt worden, zodat de informatie actueel is.