E-learning 'Luchtwassers'

Vanaf 10 december 2020 is de e-learning over luchtwassers beschikbaar voor toezichthouders van decentrale overheden en veehouders.

Deelnemers leren over de werking van luchtwassers, verschillende typen luchtwasser en de belangrijkste regels die ervoor gelden. De e-learning begint met een algemene introductie over luchtwassers en de regels die ervoor gelden. Daarna volgt een casus. Daarin is de deelnemer een toezichthouder die de luchtwassers controleert op een varkenshouderij met een chemische en een biologische luchtwasser.

Partners

De e-learning is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in samenwerking met:

  • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
  • Omgevingsdienst IJsselland
  • Klankbordgroep Luchtwasserfabrikanten

Toezichthouders en veehouders

Toezichthouders van decentrale overheden en veehouders kunnen de e-learning 'Luchtwassers' volgen via het Partnerportaal van het ministerie van IenW. Deelname kan als volgt:

  1. Ga naar partnerportaalienw.nl
  2. Maak een account aan onder ‘Registreren’. Let op: u ontvangt 2 e-mails na registratie, waaronder een mail met een bevestigingslink. Die heeft u nodig om uw account te activeren. Krijgt u deze mail niet? Kijk dan in de map met ongewenste mail (spam-folder).
  3. Log, nadat uw account is aangemaakt, in op partnerportaalienw.nl
  4. Ga voor de e-learning naar de e-learningpagina. Klik daar op de button ‘inschrijven’ om de e-learning te volgen.
  5. Een dag na het doorlopen van de e-learning ontvangt u een bewijs van deelname in uw portfolio (die kunt u downloaden en uitprinten).

Het partnerportaalaccount blijft 1 jaar actief.

Ministerie van IenW en aanverwanten

Medewerkers van het ministerie van IenW en de onder dat ministerie vallende diensten en instellingen kunnen gebruikmaken van het leerportaal van het ministerie.