Nieuwe pagina emissiearme vloeren

Er is een nieuwe pagina over emissiearme vloeren bij melkrundveestallen.

Op de pagina emissiearme vloeren vindt u achtergrondinformatie over het werkingsprincipe en het juridisch kader. Ook is er informatie over profielvloeren, klepsystemen, mestbesmeurd oppervlak en mestschuiven of mestrobots.