Wijziging Activiteitenregeling

Per 1 juli 2019 is de Activiteitenregeling gewijzigd. Hierin staan ook enkele wijzigingen voor agrarische activiteiten.

Voor agrarische activiteiten gaat het om wijziging van artikel 3.27 (vloer wasplaats), artikel 3.91 (eisen drukregistratie) en artikel 3.98 (luchtwassystemen afstand drukkamer).

Tegelijk is ook de Regeling omgevingsrecht gewijzigd. De ‘Handreiking (co-)vergisting van mest’ is niet meer aangewezen als informatiedocument over BBT.


Uw onderwerpen