Aanpak Luchtwassers

Omgevingsdiensten Twente en IJsselland en de provincie Overijssel zetten zich gezamenlijk in voor de verbetering van de werking van luchtwassers in Overijssel.

Onderzoek

In een onderzoek met behulp van de Luchtwassercheck.nl zijn ongeveer 220 luchtwassers in Overijssel onderzocht. Daaruit blijkt dat veel luchtwassers niet aan de eisen voldoen.

De luchtwasserwijzer

Om ervoor te zorgen dat de luchtwasser goed werkt is periodiek aandacht nodig van de veehouder voor zijn luchtwasser. De omgevingsdiensten in Overijssel informeren veehouders hierover met de 'Luchtwasserwijzer'. Dat is een folder met een sticker. Deze zijn beschikbaar via de website van de Omgevingsdienst Twente.