Checklist gebouwbewonende soorten

Met deze checklist kunt u nagaan of u  bij sloop, renovatie of verbouwing rekening moet houden met beschermende diersoorten en of er een ontheffing Wet natuurbescherming is nodig.