Notitie over hoe u kunt handhaven op het Besluit huisvesting

Informatie van een overheid die ook handig is voor andere overheden over handhaving op het Besluit huisvesting.

Hoe kan ik handhaven op grond van het Besluit Huisvesting? Lees het in de handhavingsnotitie van Handhavingssamenwerking Noord-Brabant.