Plan van aanpak afronding Actieplan Ammoniak BPO

Om de afronding van de Stoppersregeling goed te laten verlopen, wordt in het Plan van aanpak afronding Actieplan Ammoniak ingegaan op de acties die uitgevoerd zouden moeten worden.