Luchtwassers

Op deze pagina staat informatie over luchtwassers bij veehouderijen. Met luchtwassers kan de veehouder de uitstoot van ammoniak, geur en/of fijnstof beperken.

In de lijst met stalbeschrijvingen staan alle luchtwassers die gebruikt mogen worden. Ook de emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijnstof staan in deze lijst vermeld. Sinds 1 januari 2016 is het verplicht om elektronische monitoring te gebruiken voor de bestaande en nieuwe luchtwassers. Op deze manier is het mogelijk om achteraf te controleren of de luchtwasser goed werkt.

Typen luchtwassers

Een luchtwasser wordt gebruikt om de uitstoot van stoffen die het milieu aantasten te verminderen.

Er zijn vier typen luchtwassers:

  • eenvoudige waterwassers
  • chemische wassers waarin het water is aangezuurd om ammoniak te binden
  • biologische wassers of biofilters waarin bacteriën de vervuiling afbreken
  • gecombineerde wassers

Een gecombineerd luchtwassysteem is een luchtwassysteem dat minimaal 70% van de ammoniak, geur en fijnstof (PM10) uit de ventilatielucht haalt. Vaak worden hier twee of meer wastechnieken gecombineerd. Chemische luchtwassers worden met name gebruikt om ammoniak te verwijderen, maar ze reduceren ook stof en beperkt geur. Biologische luchtwassers reduceren met name geur en ammoniak, maar ook naast fijnstof.

Werking luchtwassers

De lucht uit stallen komt in de buitenlucht terecht en kan het milieu aantasten en geurhinder veroorzaken. Het algemene principe is dat de lucht uit de stal wordt gezogen en via een centraal afvoerkanaal en de luchtwasser naar buiten gaat. luchtwasserDrukventilatoren zorgen voor het aanzuigen van de lucht uit de stallen. Deze zorgen voor onderdruk in het afzuigkanaal.

De lucht komt uiteindelijk in de drukkamer terecht die zich bevindt tussen de ventilatoren en de luchtwasser zelf. In deze ruimte wordt de stallucht optimaal verdeeld over het filterpakket van de luchtwasser.

Filterpakketten

In de luchtwasser zelf zitten filterpakketten, dikke plastic blokken met onregelmatige gaten, waardoor er veel ruimte ontstaat voor chemische of biologische reacties. Over de pakketten wordt waswater gesproeid. Bij chemische wassers is er zuur aan het waswater toegevoegd. Bij biologische wassers wordt met het waswater gezorgd voor het afvoeren van de door de bacteriën afgevangen schadelijke stoffen, zodat de bacteriën blijven leven.

Daarna komt de gewassen stallucht in de buitenlucht.

Een gedetailleerde uitleg over de werking van de verschillende soorten luchtwassers is te vinden in de Technische informatiedocumenten.