Casus ISL3a

Casus Boer Jos (Schakeldagen voorjaar 2009)

Nb: dit is slechts een voorbeeldcasus, getallen en coördinaten zijn fictief. De emissiefactoren zijn gebaseerd op de lijst van 2008 en zijn inmiddels veranderd.

Bestaande situatie

Boer Jos heeft een bestaand legkippenbedrijf met 1 stal (A) met 20.000 legkippen, stalsysteem E2.11.1. Voor deze casus is een willekeurige locatie gekozen in het plaatsje Milheeze.

 1. Voeg bij Definities een project toe met de naam ‘Boer Jos stal A’ en de volgende gegevens:
  Rasterpunt linksonder:Let op: hoe meer rasterpunten, hoe beter de contouren zichtbaar zijn. Contouren zijn niet noodzakelijk voor een beoordeling tbv een Wm-vergunning. Voor een snelle rekentijd kan ook gekozen worden voor een 1 bij 1 rasterpunt.
  Druk op knop ‘bereken ruwheid’ en geef een uitvoerdirectory op (bijvoorbeeld bureaublad).Druk daarna op de knop Bevestigen.
  • x-coördinaat 183506
  • y-coördinaat: 389517
  • rasterlengte 400 meter bij 400 meter
  • aantal gridpunten 10 bij X en 10 bij Y.
 2. Vul daarna de onderstaande gegevens in onder de tab 'Agrarische Bron'.
  De gegevens van stal A zijn de volgende:
  Emissiepunt:Gebouw:Te beschermen object: Buurman
  • x-coördinaat: 183706
  • y-coördinaat: 389717
  • bronhoogte: 4,9 m
  • binnendiameter: 0,9 m
  • uittreesnelheid: 0,4 m/s
  • emissie/dier: 58 gr/dier/jaar
  • aantal dieren: 20.000
  • x-coördinaat: 183706
  • y-coördinaat: 389717
  • lengte: 75 m
  • breedte: 25 m
  • hoogte: 4,1 m
  • oriëntatie: 100 graden
  • x-coördinaat: 183639
  • y-coördinaat: 389650
 3. Voer de berekening uit voor het jaar 2011. Stel twee contouren in op 40,5 en 32,6 (microgram per m³ jaargemiddeld). De contouren moeten in het scherm verschijnen.
 4. Klik na de berekening in het hoofdmenu op 'Bekijken'. Zoek hier de resultaten van de berekening op. De PDF met rekenresultaten kan hier geopend worden.
 5. Vraag: Geeft de bestaande situatie een overschrijding van de jaargemiddelde norm en van de dagnorm (in dagen) in 2011?
  Nb: de zeezoutcorrectie is niet meegenomen in de resultaten. Voor het jaargemiddelde is deze voor Boer Jos: 1 µg/m3 en voor het aantal dagen is dit 2 dagen. Deze getallen zijn te vinden in bijlage 5 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.
  De normen zijn te vinden in bijlage 2 van de Wm en zijn 40 µg/m3 als jaargemiddelde norm en 50 µg/m3 als daggemiddelde norm die maximaal 35 keer overschreden mag worden.

Uitbreiding

Boer Jos wil in 2011 graag uitbreiden met een extra stal (B), ook Rav nummer 2.11.1, met 15.000 legkippen.

De gegevens van Stal B zijn de volgende:

Emissiepunt:

 • x-coördinaat: 183736
 • y-coördinaat: 389747
 • bronhoogte: 4,9 m
 • binnendiameter: 0,9 m
 • uittreesnelheid: 0,4 m/s
 • emissie/dier: 58 gr/dier/jaar
 • aantal dieren: 15.000

Gebouw:

 • x-coördinaat: 183736
 • y-coördinaat: 389747
 • lengte: 75 m
 • breedte: 25 m
 • hoogte: 4,1 m
 • oriëntatie: 100 graden
 1. Om de nieuwe situatie met de oude situatie te kunnen vergelijken is het aan te raden om een nieuw project aan te maken, met bijvoorbeeld de naam 'Boer Jos stal A+B'.
  Tip: kopieer project 'Boer Jos stal A' en pas de gegevens aan (naam aanpassen en bron stal B toevoegen).
 2. Vraag: Is er na uitbreiding sprake van een overschrijding van de normen?
 3. Vraag: Is de uitbreiding 'Niet in betekenende mate (NIBM)'?

Antwoorden: