Achtergrondconcentratie (GCN)

De achtergrondconcentratie op een bepaalde locatie is (bijvoorbeeld) te vinden in de digitale kaarten van het RIVM. Voor fijnstof zijn diverse kaarten beschikbaar. Het RIVM stelt ook kaarten beschikbaar met prognoses voor de komende jaren (tot en met 2030). Door op de kaart in te zoomen kan op groot detailniveau de concentratie worden afgelezen. Ook de bijbehorende x- en y-coördinaten zijn zichtbaar.

In een rekenprogramma zoals ISL3a zit de achtergrondconcentratie al verwerkt. De achtergrondconcentraties in de verschillende rekenprogramma’s zijn gebaseerd op de meest recente GCN kaarten.

De GCN kaarten zijn gebaseerd op een combinatie van modelberekeningen en metingen. De PM10-emissies uit dierenverblijven zijn beschikbaar op een 1 x 1 km-resolutie. Ze zijn gebaseerd op gegevens afkomstig uit de NSL monitoring. De bijdrage van de veehouderijen is grootschalig in de GCN kaarten verwerkt. Ze is uitgevlakt over 1 bij 1 kilometervlakken.

Het Planbureau voor de leefomgeving heeft eerder aangegeven dat het niet realistisch is om voor de GCN kleinere vlakken dan 1 bij 1 km te nemen. Dit zou namelijk een precisie suggereren die er in werkelijkheid niet is. Dit heeft te maken met de onzekerheden in het meten en berekenen van de luchtkwaliteit.