Emissiefactoren fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd

Op de website van de Rijksoverheid is op 15 maart 2021 de geactualiseerde lijst met emissiefactoren voor fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd. De emissiefactoren op deze lijst kunt u gebruiken voor het berekenen van de emissie van fijnstof uit stallen.

Nieuwe technieken

Op de lijst met emissiefactoren zijn 4 nieuwe technieken opgenomen om de emissie van fijnstof vanuit pluimveestallen te reduceren:

Nieuwe opzet rekenmodel Vee-combistof

Bij pluimveestallen worden verschillende technieken gebruikt om de emissie van fijnstof (PM10) te reduceren. Met het rekenmodel Vee-combistof kunt u het reductiepercentage berekenen voor een combinatie van technieken. In het rekenmodel geeft u aan welke emissiereducerende technieken u gebruikt in uw stal. Op basis hiervan berekent het rekenmodel het reductiepercentage voor fijnstof voor de combinatie van technieken.

Het rekenmodel Vee-combistof heeft een nieuwe opzet. In de nieuwe opzet van het rekenmodel Vee-combistof (V 2.0) heeft elke deelsector een eigen rekenblad. Daarnaast zijn de luchtstromen door de warmtewisselaar en droge stoffilter te variëren en zijn deelstromen mogelijk door een aantal end-of-pipe-technieken.

Meer informatie

Meer informatie over het rekenmodel vindt u op de pagina Rekenmodel Vee-combistof.